Etisalat Continues Upgrading its Networkmergedpic

ادامۀ ارتقای کیفیت شبکه توسط اتصالات

منحیث بخشی از ارتقای کیفیت شبکۀ خود، شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G خویش را در ولایات کندز و جوزجان راه اندازی نمود. این در حالیست که اتصالات قبلا خدمات 4G خویش را در ولایات هرات و هلمند موفقانه فعال نموده است. با خدمات 4G یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات میتوانند از الی 10 برابر سرعت انترنت با همان قیمت بسته های 3G، لذت ببرند.

brand Ambassador PR

کاپیتان تیم ملی افغانستان سفیر جدید نام تجاری اتصالات شد

کابل – 2 نوامبر 2022

شرکت مخابراتی اتصالات حشمت الله شاهدی، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان، را طی توافق نامۀ منحیث سفیر جدید نام تجاری خود انتخاب نمود. این توافق نامه میان اتصالات و ستارۀ کریکت کشور به تاریخ 2 نوامبر در دفتر مرکزی اتصالات در کابل امضاء گردید.

محمد عثمان، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت "حشمت الله شاهدی یک کریکتر جوان و با انرژی است که توانسته است هم در میدان بازی و  هم در زندگی اجتماعی خویش خوب بدرخشد. تلاش و

heratPic

اتصالات خدمات 4G را در هرات راه اندازی نمود

کابل – 12 اکتوبر 2022

شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G خویش را در ولایت هرات، سومین ولایت پرجمعیت افغانستان، راه اندازی نمود. در محفلی که به این مناسبت در شهر هرات برگزار گردیده بود، بیش از 250 مشتری ارزشمند اتصالات، کارمندان عالی رتبۀ دولتی، و نماینده گان رسانه های محلی اشتراک نمودند.

با راه اندازی خدمات 4G یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات میتوانند از الی 10 برابر انترنت پرسرعت دربدل عین قیمت بسته های 3G لذت برده و از بسته های متعدد انترنت 4G، مناسب به ضرورت خویش، انتخاب نمایند. راه اندازی خدمات 4G مشکلات موجود در اتصال انترنت را

flood

 

ارسال کمک به قربانیان سیلاب های اخیر توسط اتصالات

کابل- 4 سپتامبر 2022

شرکت مخابراتی اتصالات افغانستان منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش برای بیش از 200 خانواده که در نتیجۀ سیلاب های اخیر ولسوالی خوشی ولایت لوگر متاثر شده اند، کمک نقدی نمود.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp