heratPic

اتصالات خدمات 4G را در هرات راه اندازی نمود

کابل – 12 اکتوبر 2022

شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G خویش را در ولایت هرات، سومین ولایت پرجمعیت افغانستان، راه اندازی نمود. در محفلی که به این مناسبت در شهر هرات برگزار گردیده بود، بیش از 250 مشتری ارزشمند اتصالات، کارمندان عالی رتبۀ دولتی، و نماینده گان رسانه های محلی اشتراک نمودند.

با راه اندازی خدمات 4G یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات میتوانند از الی 10 برابر انترنت پرسرعت دربدل عین قیمت بسته های 3G لذت برده و از بسته های متعدد انترنت 4G، مناسب به ضرورت خویش، انتخاب نمایند. راه اندازی خدمات 4G مشکلات موجود در اتصال انترنت را

حل نموده و باعث بهره وری بیشتر افراد و مشاغل می گردد.

محمد عثمان، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان، درپیامی راه اندازی خدمات 4G در هرات را برای مردم این ولایت تبریک عرض نموده، گفت "مامتعهد به فراهم نمودن خدمات مخابراتی استندرد با استفاده از فن آوری جدید خویش می باشیم." وی افزود "راه اندازی خدمات 4G مشتریان عزیز ما را قادر می سازد تا از انترنت پرسرعت و قابل اطمینان در هرجاه و در هرزمان مستفید شوند."

شرکت اتصالات همواره تلاش نموده است تا شبکۀ خویش را برای در ارتباط نگهداشتن مردم در نقاط دوردست و فراهم نمودن راه حل های بهبود یافته، انعطاف پذیر، و مناسب مخابراتی برای مشتریان کنونی خویش، بهبود بخشد. چنانچه اخیراً اتصالات  کار برای بهبود شکبۀ خویش در ولایات مختلف کشور را آغاز نموده است.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp