• زون ویژه

  قیمت فی پیام

  پرداخت به حساب

  قیمت فی دقیقه

  کد کشور

  کشور

  شماره

  10 افغانی

  60 ثانیه

  4.99 افغانی

  92

  پاکستان

  1

  10 افغانی

  60 ثانیه

  4.99 افغانی

  91

  هندوستان

  2

  10 افغانی

  60 ثانیه

  4.99 افغانی

  1

  امریکا و کانادا

  3

  10 افغانی

  60 ثانیه

  20 افغانی

  49

  جرمنی

  4

  10 افغانی

  60 ثانیه

  13 افغانی

  86

  چین

  5

 • زون 1 (4.99 افغانی فی دقیقه)
 • زون 2 (5.99 افغانی فی دقیقه)
 • زون 3 (9.99 افغانی فی دقیقه)
 • زون 4 (14.99 افغانی فی دقیقه)
 • زون 5 (19.9 افغانی فی دقیقه)
 • زون 6 (25 افغانی فی دقیقه)
 • سایر کشور ها (مصرف نظر به استفاده)

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp