به جوش پلس خوش آمدید

از یک تجربۀ کاملاٌ جدید لذت ببرید!

اتصالات سیم کارت جدید جوش پلس را معرفی می نماید.

بسته های ویژه با فواید بیشتر

فعال سازی سیم کارت جوش

شما میتوانید یک سیم کارت جدید جوش خریداری کنید ویا سیم کارت فعلی تانرا رایگان به جوش پلس تغییر دهید.

مشتریانی که سیم کارت جدید جوش خریداری می کنند، 50 دقیقه اتصالات و  150MB انترنت را که برای 7 روز قابل اعتبار می باشد در سیم کارت خود رایگان بدست میاورند.

برای بدست آوردن سیم کارت جدید جوش خود، همین امروز به نزدیک ترین نمایندگی اتصالات مراجعه کنید.

بسته های ویژۀ جوش پلس!

 1. بسته های تماس

  200 دقیقه اتصالات دربدل 45 افغانی برای 7 روز

  • W200 را به 3378 پیام کنید.
  • 650 دقیقه اتصالات دربدل 135 افغانی
  • talk100 را به 3378 پیام کنید.

  2500 دقیقه دربدل 299 افغانی برای 30 روز

  • 299 را به 3378 پیام کنید.
 2. بسته های انترنت

  220MB انترنت دربدل 15 افغانی برای 1 روز

  • 220MB را به 3378 پیام کنید.

  440MB انترنت دربدل 30 افغانی برای 1 روز

  • 440MB را به 3378 پیام کنید.

  9GB انترنت دربدل 599 افغانی برای 30 روز

  • 9GB را به 3378 پیام کنید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp