شناخت و قدردانی

  1. برندۀ جایزۀ "دستاورد در تامین اجتماعی" 2012 در کانفرانس بین المللی پول موبایل انجمن جهانی وصل.

 

  1. دریافت بهترین جایزۀ همکاری با مردم افغانستان در سال 2011 از سفارت امارات متحدۀ عربی در افغانستان.
  2. دریافت حمایت قاطع حکومت افغانستان برای برگزاری برنامه حسن تلاوت قرآنکریم.
  3. دریافت تحسین نامه از طرف وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان.
  4. قدردانی مسئولین بلند پایه حکومتی از حمایت اتصالات از مردم نیازمند در سراسر کشور در سال 2011.

 

  1. اختصاص صفحۀ ویژه برای قدردانی از خدمات اتصالات افغانستان در کتاب دفتر هماهنگی کمک های خارجی امارات متحده عربی.
  2. دریافت جایزۀ ویژه از طرف تلویزیون شمشاد برای قدردانی از حمایت اتصالات از ارزش های اسلامی در افغانستان.
  3. دریافت تقدیر نامه از طرف آقای امین افضلی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی برای سرمایه گزاری و مشارکت در توسعۀ نیروی بشری در افغانستان.
  4. دریافت تقدیر نامۀ بهترین موسسۀ بشر دوستانه در 2012 از طرف وزارت خارجۀ امارات متحده عربی.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp