تجدید خود کار غیرفعال سازی فعال سازی مدت اعتبار قیمت فواید بسته ها
بلی PU فاصله 10GB را 3378 پیام کنید. 10GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 999 افغانی 10GB + 10GB 10GB ماهانه
بلی PU فاصله 7GB را 3378 پیام کنید. 7GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 799 افغانی 7GB + 6GB 7GB ماهانه
بلی PU فاصله 5GB را 3378 پیام کنید. 5GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 599 افغانی 5GB+3.8GB 5GB ماهانه
بلی PU فاصله 4GB  را به 3378 پیام کنید. 4GB  را به 3378 پیام کنید. 30 روز 499 افغانی 4GB + 2GB 4GB ماهانه
بلی PU فاصله 3GB را به 3378 پیام کنید. 3GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 449 افغانی 3GB 3GB ماهانه
بلي PU فاصله 1HGB را به 3378 پیام کنید. 1HGB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 299 افغانی 1.5GB 1.5GB ماهانه
بلی PU فاصله A1 را به 3378 پیام کنید A1 را به 3378 پیام کنید. 30 روز 250 افغانی 1GB 1GB ماهانه
بلی PU فاصله 149 را به 3378 پیام کنید. 149 را به 3378 پیام کنید. 7 روز 149 افغانی 1.5GB 1.5GB هفته وار
بلی PU فاصله 300MB را به 3378 پیام کنید. 300MB را به 3378 پیام کنید. 7 روز 45 افغانی 300MB   300MB هفته وار
بلی PU فاصله D50 را به 3378 پیام کنید. D50 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 50 افغانی 1GB 1GB روزانه
بلی PU فاصله D200 را به 3378 پیام کنید D200 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 15 افغانی 200 MB 200 MBروزانه
نخیر PU فاصله H400 را به 3378 پیام کنید H400 را به 3378 پیام کنید. 1 ساعت 10 افغانی 400MB 400MB یک ساعته
نخیر PU فاصله 25GB را به 3378 پیام کنید. 25GB را به 3378 پیام کنید. 90 روز 1999 افغانی 25GB 90 روزه 25GB
نخیر PU فاصله 6GB را به 3378 پیام کنید. 6GB را به 3378 پیام کنید. 90 روز 999 افغانی 6GB 90 روزۀ 6GB
بلی PU فاصله 20GB را به 3378 پیام کنید. 20GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 1499 افغانی 20GB (بعد از 15GB دارای سرعت 256kbps) 20GB ماهانه
بلی PU فاصله NBS را به 3378 پیام کنید. NBS را به 3378 پیام کنید. 30 روز 99 افغانی 3GB (قابل استفاده از 10 شب الی 5:59 صبح) 3GB شبانه
 
 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp