هدف ما این است که اخباری را به شما ارائه دهیم که به شما کمک کند تجارت ما را بهتر درک کنید و از خدمات ما برای دستیابی به اهداف خویش استفاده نمایید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp