• دیدکلی

 • بسته ها

 • طریقه اشتراک

دید کلی:

خدمات انترنت موبایل اتصالات سهولت در تماس بودن با جهان را از طریق گوشی موبایل تان به شما فراهم می سازد. شما میتوانید با این خدمات از جستجو در انترنت، دانلود تصاویر، تماس با دوستان و مشاهدۀ ایمیل های خویش لذت ببرید.

مهم نیست شما از سیم کارت پیش پرداخت استفاده می کنید ویا بعد پرداخت، همین حالا به انترنت وصل گردید و از احساس در تماس بودن لذت ببرید.

از هرجا و در هرزمان در تماس باشید

قیمت های مناسب

طریقه فعال سازی آسان

مزایای بیشتر:

 • قابل دسترس در سیم کارت های پیش پرداخت و بعد پرداخت.
 • مدت اعتبار بسته در سیم کارت پیش پرداخت از زمان آغاز استفاده آن شروع میگردد، نه از زمان فعال سازی.
 • طریقۀ نهایت آسان فعال سازی با ارسال پیام.
 • قابل استفاده برای جستجو در انترنت، مشاهدۀ ایمیل، در تماس بودن با دوستان در فیس بوک، مسنجر و ده ها موارد دیگر.
 • قیمت های مناسب شروع از 10 افغانی در روز برای سیم کارت های پیش پرداخت.

 

ویژه گی ها:

پرداخت برای چیزیکه استفاده می کنید:

بعد از فعال سازی یکی از بسته های انترنت موبایل، مدت اعتبار آن از زمان آغاز استفادۀ آن شروع میگردد، نه از زمان فعال سازی. این بسته ها بعد از تمام شدن بطور خودکار تجدید میگردند.

قیمت های مناسب:

قیمت این بسته ها از 10 افغانی در روز آغاز گردیده و شما میتوانید با خاطر آرام و بدون نگرانی در بارۀ هزینه، از انترنت استفاده نمایید.

 

طریقۀ فعال سازی آسان:

فعال سازی این بسته ها را میتوان با ارسال پیام به 3378 انجام داد. بعد از فعال سازی، شما میتوانید بستۀ مورد نظرتانرا مطابق به نیازمندی خویش انتخاب نمایید. قابل یاد آوریست که شما میتوانید بسته های هفته وار و ماهوار را در سیم کارت های USB دانگل برای استفاده در کمپیوتر، نیز فعال سازید.

 

تماس با جهان:

با این خدمات شما میتوانید همیشه با جهان در تماس باشید.

انتخاب بسته های شما

بسته های متعدد برای شما تا مطابق به نیاز تان انتخاب کنید.

 • BB-Freedom (BBM/BBM+Email*)

  • استفادۀ نامحدود انترنت
  • مسنجر بلک بیری
  • 1000 افغانی فیس فعال سازی یک باره

 • BB-Power (BB Full service)

نظر به پالیسی ادارۀ اترا، لطف نموده اسناد ذیل را در هنگام خرید و راجستر نمودن سیم کارت، باخود داشته باشید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp