ام حواله:

ام حواله عبارت از خدمات پولی موبایل در افغانستان می باشد. شما میتوانید با ام حواله از خدمات بانکی ذیل از طریق موبایل خویش لذت ببرید:

 

  • دریافت ویا ارسال پول
  • دریافت پول از خارجی کشور
  • پرداخت برای خرید اجناس و خدمات
  • برداشت ویا واریز پول در نماینده گی های ام حواله
  • دریافت صورت حساب بانکی
  • پرداخت برای سفر
  • پرداخت بل ها
  • خرید کریدت

.برای معلومات بیشتر از سایت انترنتی ام حواله دیدن کنید

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp