حمایت از ورزش

حمایت مالی از بورد کریکت افغانستان (ACB)

اتصالات افغانستان از زمان تأسیس بورد کریکت افغانستان در سال 2009 به توسعه ورزش کریکت در کشور، متعهد است. شرکت اتصالات در گذشته حامی رسمی بورد کریکت افغانستان (ACB) و تیم ملی کریکت کشور بوده است. تا کنون، اتصالات سه بازیکن مشهور کریکت افغان را به عنوان سفیران نام تجاری خود برای حمایت از ستاره های کریکت و ورزش استخدام نموده است.

بعد از درخشش چشم گیر تیم ملی کریکت افغانستان در میدان های بین المللی، کریکت به مثابۀ یکی از ورزش های مشهور در کشور پنداشته می شود. با وجود منابع محدود و تاریخچۀ جوان این ورزش در مقایسه با برخی از بزرگترین نام های بین المللی، تیم ملی کریکت افغانستان توانسته است در ردیف ده تیم برتر جهان قرار بگیرد.

حمایت مالی فدراسیون ملی والیبال افغانستان

شرکت اتصالات افغانستان حامی رسمی فدراسیون ملی والیبال افغانستان نیز بوده است. ما در اتصالات به این باوریم که توانمندسازی جوانان از طریق ورزش به جوانان فرصت میدهد تا توانمندی های فردی خود را به نمایش بگذارند و از رو آوردن آنان به فعالیت های صد اجتماع جلوگیری می کند.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp