flood

 

ارسال کمک به قربانیان سیلاب های اخیر توسط اتصالات

کابل- 4 سپتامبر 2022

شرکت مخابراتی اتصالات افغانستان منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش برای بیش از 200 خانواده که در نتیجۀ سیلاب های اخیر ولسوالی خوشی ولایت لوگر متاثر شده اند، کمک نقدی نمود.

این کمک ها توسط تیم اتصالات افغانستان در حین بازدید از مناطق سیلاب زده به خانواده های متاثر که از طرف مقام ولسوالی معرفی گردیده بود، توزیع گردید.

معاون ولسوالی خوشی، صلاح الدین، گفت "سیلاب باعث گردید تا مردم همه چیز شانرا منجمله مواشی و زمین های زراعتی خود را ازدست بدهند." وی افزود "فامیل های که امروز کمک های نقدی را دریافت می کنند بیشترین خسارات را دیده اند و حتی خانه و عزیزان خود را نیز از دست داده اند."

رئیس اجرایی اتصالات افغانستان، محمد عثمان، در پیامی که به این مناسبت فرستاده بود گفت "ما از این حادثۀ غم انگیز عمیقا متاثر هستیم و مراتب تسلیت خود را برای مردم  مناطق سیلاب زدۀ ولسوالی خوشی و سایر ولایات کشور تقدیم می نماییم."

افغانستان از جمله کشورهای است که در ماه های اخیر از سیلاب و لغزش زمین متاثر گردیده است. هزاران تن در ولایات مختلف کشور بیجاه شده اند. به گفتۀ دفتر هماهنگی امور بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد، ولایات لوگر، کنر، لغمان، وردک، ننگرهار، پکتیا، نورستان، و پروان بیشترین خسارات را متقبل شده اند

 

.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp