Etisalat Continues Upgrading its Networkmergedpic

ادامۀ ارتقای کیفیت شبکه توسط اتصالات

منحیث بخشی از ارتقای کیفیت شبکۀ خود، شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G خویش را در ولایات کندز و جوزجان راه اندازی نمود. این در حالیست که اتصالات قبلا خدمات 4G خویش را در ولایات هرات و هلمند موفقانه فعال نموده است. با خدمات 4G یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات میتوانند از الی 10 برابر سرعت انترنت با همان قیمت بسته های 3G، لذت ببرند.

راه اندازی خدمات 4G همچنان باعث از بین بردن مشکلات اتصال به انترنت و افزایش بهره وری افراد و مشاغل می گردد.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp