کمک نقدی برای بیش از 200 خانواده که در نتیجۀ سیلاب های اخیر ولایت لوگر متاثر شده اند.

این کمک ها توسط تیم اتصالات افغانستان در حین بازدید از مناطق سیلاب زده به خانواده های قربانیان توزیع گردید.

 

1 min 
2 min
3 min

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp