شرکت اتصالات جایزۀ بزرگ 1,000,000 افغانی را به برندۀ خوش چانس تفویض نمود

کابل – 25 فبروری 2021

مشتری خوش چانس اتصالات، از ولایت کابل، برندۀ جایزۀ بزرگ 1 میلیون افغانیگی پیشکش "با ما برنده شوید" اتصالات شد. خواجه سیف الله 24 ساله، برندۀ خوش چانس جایزۀ بزرگ، جایزۀ نقدی خود را در محفلی که به این مناسبت در دفتر مرکزی اتصالات به تاریخ 25 فبروری  برگزار گردیده بود، دریافت نمود.

آقای متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان در محفل تفویض جوایز گفت "در مرحله نخست پیشکش "با ما برنده شوید" به مشتریان خویش فرصت دادیم تا اشتراک نموده برندۀ جوایز نقدی شوند." وی افزود، "تا اکنون، چندین جایزۀ نقدی روزانه، هفته وار، و ماهوار به مشتریان تفویض گردیده و اینک خرسندیم که برندۀ جایزۀ بزرگ خویش را اعلان می نماییم."

آقای ویلشیر نیز گفت "به نماینده گی از فامیل اتصالات، به تمام برنده گان مرحله نخست تبریک گفته، چانس خوب به اشتراک کننده گان جدید پیشکش "با ما برنده شوید" آروز می نمایم."

خواجه سیف الله، برندۀ جایزه بزرگ 1 میلیون افغانی گفت " باورم نمی شود که برنده شده ام. فقط باید به چند سوال معلومات عمومی از طریق پیام پاسخ می گفتم تا برندۀ 1 میلیون افغانی شوم. تشکر از شرکت اتصالات."

پیشکش "با ما برنده شوید" اتصالات به مشتریان اجازه میدهد تا بعد از اشتراک در این پیشکش به سوالاتی که  آنها را طریق پیام دریافت می نمایند پاسخ درست ارایه نموده، امتیاز جمع آوری کنند و برندۀ جوایز نقدی شوند. قابل ذکراست اینکه افزون بر جایزۀ بزرگ 1 میلیون افغانی، جوایز نقدی هفته وار و ماهوار نیز به مشتریان تفویض می گردد و برنده گان از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند.

پایان-

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp