اتصالات خدمات 4G LTE را در ولایت بلخ موفقانه راه اندازی نمود

مزارشریف-

به تاریخ 28 دسامبر 2020، شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G LTE خویش را در شهر مزار شریف موفقانه راه اندازی نمود. در محفلی که به این مناسبت در شعبۀ مزارشریف اتصالات برگزار گردیده بود، مقامات عالی رتبه دولتی و نماینده گان رسانه ها نیز حضور داشتند.

با خدمات 4G LTE یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات در شهر مزارشریف میتوانند از الی ده برابر انترنت پر سرعت دربدل عین قیمت خدمات 3G، لذت ببرند. افزون براین، راه اندازی خدمات 4G LTE مشتریان را قادر می سازد تا از بسته های متعدد انترنت 4G LTE مطابق به نیازمندی خویش، انتخاب نمایند.

متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت، "خرسندیم که شاهد راه اندازی خدمات 4G LTE در شهر زیبای مزارشریف می باشیم" وی افزود "با این خدمات، تجارت ها و افراد میتوانند از انترنت پرسرعت و قابل اعتماد مستفید شوند."

شرکت اتصالات افغانستان در نظر دارد تا بعد از راه اندازی خدمات 4G LTE درمزارشریف، این خدمات را به سایر ولایات دیگر نیز توسعه دهد. در حال حاضر شرکت اتصالات افغانستان لیستی را در سایت انترنتی و صفحه رسمی فیس بوک خویش نشر نموده است که در آن ساحاتی که تحت پوشش خدمات 4G LTE قراردارند، تذکر یافته است. 

شرکت اتصالات افغانستان متعهد به معرفی خدمات مخابراتی به سطح جهان در افغانستان می باشد. این شرکت برای اولین بار خدمات 3.75G  را در افغانستان معرفی نمود و همواره نازلترین قیمت های تماس و انترنت را برای مشتریان خویش ارائه نموده است.

پایان-

اتصالات خدمات 4G LTE را در ولایت قندهار موفقانه راه اندازی نمود

قندهار-

به تاریخ 26 جولای 2020، شرکت مخابراتی اتصالات خدمات 4G LTE خویش را در ولایت قندهار موفقانه راه اندازی نمود. بعد از کابل و جلال آباد، قندهار سومین ولایتی است که خدمات 4G LTE اتصالات رسماً در آن به مشتریان ارائه می گردد.

با خدمات 4G LTE یا نسل چهارم موبایل، مشتریان اتصالات در ولایت قندهار میتوانند از الی ده برابر انترنت پر سرعت دربدل عین قیمت خدمات 3G، لذت ببرند. این مشتریان نیز میتوانند از بسته های متعدد انترنت 4G LTE مانند بستۀ روزانۀ 300MB دربدل 15 افغانی انتخاب نمایند.

متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت، "بلاخره انتظار به پایان رسید و اینک خدمات 4G LTE ما در شهر قندهار راه اندازی گردید." وی افزود "ما معتقدیم که این خدمات باعث تغییر بنیادی در زمینۀ ارتباطات در قندهار می گردد زیرا افراد و تجارت ها شاهد بهبود بی سابقۀ در کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی خواهند بود."

شرکت اتصالات افغانستان در نظر دارد تا بعد از راه اندازی خدمات 4G LTE در قندهار، این خدمات را به سایر ولایات دیگر نیز توسعه دهد. در حال حاضر شرکت اتصالات افغانستان لیستی را در سایت انترنتی و صفحه رسمی فیس بوک خویش نشر نموده است که در آن ساحاتی که تحت پوشش خدمات 4G LTE قراردارند، تذکر یافته است. 

شرکت اتصالات افغانستان متعهد به معرفی خدمات مخابراتی به سطح جهان در افغانستان می باشد. این شرکت برای اولین بار خدمات 3.75G  را در افغانستان معرفی نمود و همواره نازلترین قیمت های تماس و انترنت را برای مشتریان خویش ارائه نموده است.

 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp