CRBT-min.jpg
Credit Loan Service-01-min.jpg
Credit Transfer tiny banner-min.jpg
GAME CULP-01-min.jpg
previous arrow
next arrow

به صفحه خدمات ارزشمند اتصالات خوش آمدید :خدمات ارزشمند

نغمات تلیفونی

این خدمات شما را قادر می سازد که به تماس گیرنده های تان اجازه دهید تا در هنگام تماس با شما به یک نغمۀ اسلامی گوش دهند.

قرضه کریدت

خدمات قرضه کریدت به مشتریان کمک مینماید تا حتی در هنگام نداشتن کریدت ویا انترنت با عزیزان خود در تماس باشند.

آموزش انگلیسی

این خدمات به مشتریان اجازه میدهد تا زبان انگلیسی را در هروقت و از هرجاه بیآموزند.

Mega Promo

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

Health

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

گیم کلب

با گیم کلب اتصالات به دانلود نامحدود اپلیکیشن ها و بازی های موبایل دربدل قیمت مناسب دسترسی پیدا کنید. 

سرگرمی

پورتل سرگرمی یک پورتل بینظیر بوده که محتویات سرگرم کنند و معلوماتی را برای کاربران خود پیشکش می نماید. 

تکمیل تماس

این خدمات به مشتریان اجازه میدهد تا در هنگام که کریدت شان برای تماس کافی نمی باشد به شمارۀ دیگر زنگ بزنند

Utility Services

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

ورزش

پورتل ورزش یک مکان برای دسترسی به تازه های ورزش مانند اخبار ورزش، تفسیر زندۀ مسابقات، و معلومات مسابقات بعدی از طریق پیام می باشد.

Social

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

Music

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

اسلامی

این خدمات به کاربران اجازه میدهد تا معلومات اسلامی خود را بهبود بخشند.

کاریابی

این خدمات به مشتریان اجازه میدهد تا در مورد پست های خالی معلومات دریافت کنند. 

Test

برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp