پورتل ورزش:

ورزش جهان را متعهد می سازد و همه گان میخواهند تا به ورزش و ورزشکار مورد علاقۀ خود متصل باشد. این خدمات بینظیر مشتریان را از تازه های جهان ورزش باخبر می سازد.

فقط 3040 را دایل نمایید تا تازه ها ورزش مورد علاقۀ تانرا بدست بیاورید.

 

چگونه به این خدمات دسترسی پیدا کنید؟

در پیام Help نوشته وبه 3040 ارسال کنید و بستۀ مورد علاقۀ تانرا فعال نموده و رهنمایی را تعقیب کنید.

تعرفه پیام:

 

مدت اعتبار

قیمت

بسته

30 روز

15 افغانی

ماهوار

7 روز

5 افغانی

هفته وار

1 روز

3 افغانی

روزانه

امکانات:

  • تقسیم اوقات بازی ها
  • مشاهد نتایج بازی بطور زنده
  • بررسی بازی ها و غیره

تفسیر زنده ورزش:

دیگر هیچ اخباری ورزشی را با خدمات تفسیرورزش از دست نخواهید داد. اتصالات پورتل تفسیرورزش را برای دوستداران ورزش پیشکش میدارد. از تازه های اخبار ورزش، صحنه های جالب مسابقات، برنامه ها و تفسیر زندۀ ورزش در هرکجای که باشید، لذت ببرید.

فقط 3040 را دایل نمایید و به تفسیر زندۀ ورزش گوش دهید.

 

چگونه به این خدمات دسترسی پیدا کنید؟

کد 3040 را دایل نمایید بستۀ مورد علاقۀ تانرا فعال نموده و رهنمایی را تعقیب نمایید.

تعرفه:

 

مدت اعتبار

قیمت

بسته

30 روز

15 افغانی

ماهوار

7 روز

5 افغانی

هفته وار

1 روز

2 افغانی

روزانه

امکانات:

  • تفسیر زندۀ مسابقات لیگ های کریکت، لیگ های فوتبال، و جام جهانی.
  • ارسال تقسیم اوقات بازی ها
  • مشاهده زندۀ نتایج بازی ها
  • بررسی بازی ها و غیره

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp