به برنامه امتیازات بیشتر ما که برای ابراز قدردانی  از مشتریان ارزشمند ما طرح گردیده است، خوش آمدید. با هربار استفادۀ خدمات اتصالات، از امتیازات حیرت انگیز لذت ببرید. به برنامه امتیازات بیشتر اتصالات پیوسته و در بدل هر تماس، ارسال پیام و دانلود نغمه های تلیفونی، امتیازات رایگان را برای برنده شدن دقایق رایگان، گوشی های موبایل و کمپیوتر های لپ تاپ، بدست بیاورید. تنها کاری که باید انجام دهید، جمع آوری امتیازات است. آینده از شماست!

 • چگونه در برنامۀ امتیازات بیشتر اشتراک نمایید؟

  • در پیام REG نوشته و به 607 ارسال نمایید.
  • شمارۀ 607 را دایل نموده و به رهنمایی عمل نمایید.
  • 696#* را دایل نمایید .

   مشتریان پیش پرداخت به شمارۀ 888 و مشتریان بعد پرداخت به شمارۀ 777 تماس بگیرند.

  • بعد از ثبت نام موفقانه، شما باید پیام تاییدی و 10 امتیاز را دریافت نمایید.

 • چگونه امتیازات بیشتر بدست بیاورید؟
 • چگونه صورت حساب امتیازات تانرا مشاهده نمایید؟
 • با کدام تحایف و فواید شما میتوانید امتیازات تانرا معاوضه نمایید؟
 • چگونه امتیازات تانرا با تحایف و فواید معاوضه نمایید؟
 • مدت اعتبار، تاریخ ختم اعتبار و پالیسی معاوضۀ امتیازات چیست؟
 • شرایط و ضوابط دیگر

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp