از ما دیدن نمایید:

 

ما میدانیم که کمک باید همیشه در دسترس باشد. از این رو، ما گزینۀ های زیادی انتخاب مراکز خدمات را برایتان فراهم نموده ایم.

 

ساعات کاری:

شنبه الی پنجشنبه

8 صبح الی 4 عصر

 

 

مراکز فروش و خدمات مشتریان

شمارۀ تماس 

مسئول

ولایت

آدرس

نمایندگی

شماره

781202550

محمد فرید اسرار

کابل 

چهارراهی حاجی یعقوب، شهر نو

گولدن تاور

1

781202544

نصیر سخیزاده

 کابل

چهارراهی کتابخانه

گلبهار سنتر

2

781202846

رفیع الله

 کابل

سرک میدان هوایی

قاضی پلازا

3

781202922

محمد اعظم

 کابل

مارکیت آریانا

کوتۀ سنگی

4

781202922

سید رحیم سادات

 کابل

لیسۀ مریم

مرکز تجارتی پایتخت

5

781202233

مجتبی رستمی

هرات

مرکز تجارتی شهرنو کسرا

هرات

6

781202316

محمد عاطف لطیفی

جلال آباد

فیصل مارکیت، چوک درمسال

جلال آباد

7

781202569

حکمت الله حکمت

غزنی

بازار بزازی

غزنی

8

781202255

محمد جاوید برهانی

مزار شریف 

مارکیت بالیکا، دروازۀ بلخ

مزارشریف

9

781202845

عبدالقیوم

کندز 

مارکیت شینواری، چوک کندز

کندز

10

781202353

محبوب الله

تخار 

مارکیت برادران صادق، چوک تخار

تخار

11

781202209

نقیب الله

کندهار 

مارکیت سید نوراحمد، سرک نو

کندهار

12

781202634

عبدالروف عارف

خوست 

مرکز تجارتی خوست

خوست

13

781202935

زیودین کاشیف

پروان 

مرکزتجارتی پروان

چاریکار

14

781202479

پرویز همدرد

بغلان 

شهر پلخمری

پل خمری

15

 

نمایندگی های فاینست، کفایت، و یونما

شمارۀ تماس 

مسئول

 

ولایت

 

مرکز فروشات

شماره

781202829

 محمد منیر فیروز

 

کابل

سرک جلال آباد

محوطۀ یونما

1

781202130

 سیدحکیم

 

کابل

چهارراهی حاجی یعقوب

فروشگاه فاینست

2

781202128

 اسدالله جلال

 

کابل

برکی، چهارراهی کارتۀ پروان

فروشگاه فاینست

3

781202129

 ماری امان

 

کابل

سرای غزنی، کارتۀ 3

فروشگاه فاینست

4

781202125

 عنایت الله

 

کابل

سرک 15، وزیراکبرخان

فروشگاه فاینست

5

781202259

 حبیب الله

 

کابل

چهارراهی قمبر، ناحیه 5

فروشگاه کفایت

6

781202994

 عبدالسامع سرفراز

 

کابل

سرک شورا، دارلامان، ناحیه 7

فروشگاه کفایت

7

781203376

 ریاض

 

هرات

میدان هوایی، هرات

کمپ ارینا

8

 

نمایندگی های کوچک:

شماره تماس

مسئول

ولایت

 

آدرس

نمایندگی های کوچک

شماره

781202678

محمد اکبر

کابل

 

سرچوک

موبایل سنتر

1

781202546

میوند صافی

کابل

 

چهارراهی محبس، ناحیه 12

اسپین زر پلازا

2

781202356

محمد طارق پارسا

کابل

 

تانک تیل سراب، ناحیه 13

مرکز تجارتی بهار سراب

3

781202343

محمد رفیع ظفر

کابل

 

کاروان مال، سرک دوم، ناحیه 8

کارته نو

4

781202668

عبیدالله اعظیمی

مزار

 

شهرک حیرتان

حیرتان

5

783812525

سید واعظ قریشی

کابل

 

کوتل خیرخانه، ناحیه 17

مرکزتجارتی دیوا

6

781202647

احمد زاهد

کاپیسا

 

چهارراهی بابا علی، محمود راقی

کاپیسا

7

781202648

بختیار صافی

لغمان

 

گل پاچا الفت، مارکیت الفت واک یوسفزی

لغمان

8

781202649

نورآغا

لوگر

 

مارکیت حاجی سید فیروز، بازار ولایت، پل عل

لوگر

9

781202650

پرویز عزیزی

فاریاب

 

توربات جان بابا، مقابل چهار باغ

فاریاب

10

781202665

سمیع الله سلیمان زاده

بدخشا

 

مارکیت نظیر محمد سهیل، چوک، شهر کهنه

بدخشان

11

781202651

صالح محمد

بادغیس

 

بازار فرستان، چوک پسته، قلعه نو

بادغیس

12

781202659

امین الله حق داد

فراه

 

شهر فراه

فراه

13

781202652

محمد عارف سلیمان

غور

 

سرک قوماندانی، فیروز کوه، چغچران

غور

14

781202970

جمشید

جوزجان

 

فیصل مارکیت، پهلوی شفاخانه، بندر اقچه

جوزجان

15

781202657

آصف خان توتاخیل

پکتیا

 

منزل دوم گل حسین مارکیت، سرک کابل، شهر گردیز

پکتیا

16

781202673

وزیر احمد

پکتیا

 

شهر پکتیا

پکتیکا

17

781202662

نصیر ساحل

سرپل

 

شهر نو

سرپل

18

781202664

محمد انور همت

زابل

 

چوک شهر قلات

زابل

19

781202658

مسیح الله ظفر

پنجشیر

 

مقابل ولایت

پنجشیر

20

781202663

نجیب الله

وردک

 

میدان شهر

وردک

21

781202915

سید عبدالباقی افغان

نیمروز

 

 

 

 

مارکیت عزیزی بانک، شهر نیمروز

نیمروز

22

781202975

سید حامد بختیار

سمنگان

 

جادۀ قدب الدین، شهر سمنگان

سمنگان

23

781202661

عبدالوکیل اکبری

هلمند

 

لیسه ذکور، شهر لشکرگاه

هلمند

24

781202961

عبدالاحد

نورستان

 

بازار ننگلام، ولسوالی ننگلام، پیچ دره

نورستان

25

781202962

صاحب داد

بامیان

 

شهربامیان

بامیان

26

781202963

بایدر

جلال آباد

 

ادی قدیمی لغمان

جلال آباد

27

781202964

جهانگیر

مارکو

 

بازار مارکو، ولسوالی مارکو

مارکو

28

781202967

ریحان الله جالا

کنر

 

اسد آباد

کنر

29

781202968

محمد قاسیم

اندخوی

 

شهر اندخوی

اندخوی

30

Null

 

دایکندی

 

پهلوی چوک، تانک تیل حاجی اخلاقی

دایکندی

31

781202972

محمد ولی

اروزگان

 

مارکیت شرافت، ناحیه سوم، شهر ترینکوت

اروزگان

32

 

 

 

 

 

 

 

مراکز فروشات:

شمارۀ تماس 

مسئول

ولایت

آدرس

مراکز فروشات

شماره

730101877

محمد اکبر

کابل

ایستگاه معرفت

 دشت پرچی

 

781791281

مسعود

کابل

نزدیک دفتر مرکزی اتصالات

 شهرنو

 

781800008

حمیدالله

کابل

مارکیت ملک نور

 مارکیت ملک نور

 

783615751

میرویس

کابل

نزدیک دفتر مرکزی اتصالات

 شهرنو

 

785778660

نصیر احمد

کابل

مارکیت آریانا

 کوتۀ سنگی

 

787016727

محب الله

کابل

پل خشتی

 افضل مارکیت

 

788010800

محمد الهام

کابل

500 فامیلی

 خیرخانه

 

788301061

فهیم

کابل

ایستگاه سابقه

 سلیم کاروان

 

788604107

فرید احمد

کابل

سرک سوم

 تیمنی

 

781820032

روضت

ننگرهار

سرک عمومی

 بازار بتی کوت

 

782495458

خدای نظر

ننگرهار

تورخان

 مارکیت شاروالی

 

783033230

یاسین الله

ننگرهار

بلند غر، سرک عمومی

 

 

785151113

اسلام خان

ننگرهار

پکتیا مارکیت، سرک عمومی

 چوک تلاشی

 

786881070

کمال الدین

کابل

ده افغانان

 برچی

 

781809848

عصمت الله

کابل

ایستگاه نقاش

 برچی

 

787081853

محمد فهیم

کابل

ناحیه 17

 کوتل خیرخان

 

786141619

ذکریا

کابل

ناحیه 11

 سرای شمالی

 

730299355

احمد حلال

کابل

مارکیت افغان موبایل

 ارزان قیمت

 

785701622

رامش

کابل

ایستگاه نانوایی

 کارته نو

 

731804448

میوند

کابل

پل خشتی

 پل خشتی

 

731778797

پامیر

کابل

ده افغانان

 ده افغانان

 

731166099

ابراهیم

کابل

چهل ستون

 چهل ستون

 

787174567

احمد سیر

کابل

کوتۀ سنگی

 کوتۀ سنگی

 

789782178

خیرالله

ننگرهار

بیس ایکمالاتی

 بیس ایکمالاتی

 

782213464

محمد عابد

ننگرهار

چوک تلاشی

 چوک تلاشی

 

780679679

وحید الله احمدی

کابل

مکروریان چهارم

 مارکیت شاهین

 

788101988

محمد طاهر

ننگرهار

بلورو شاپ، چوک تلاشی

 چوک تلاشی

 

787320449

فهیم الدین

بغلان

زدران مارکیت

 مارکیت زدران

 

788271787

سروش

کابل

کوچه بایسکیل فروشی، پهلوی مسجد حضرت یعقوب

 لیسۀ مریم

 

731033337

نقیب الله

کابل

شهرک میرویس

 بینی حصار

 

782310307

ساجد الله

کابل

منزل اول

 مارکیت پشتون

 

780808587

نور امین

کابل

پهلوی رستورانت طلایی

 خیرخانه

 

781115969

محمد وارث

کابل

لعل بند ترین مارکیت

 احمد شاه بابا مینه

 

781600083

عبدالاحمد

کابل

مارکیت بهار سبز

 دشت برچی

 

781640150

میلاد

کابل

مقابل هوتل سلطان شهر

 چهارراهی شهید

 

781995892

محمد عمران

کابل

مارکیت مشعل، سرک سوم

 کارته نو

 

782216064

صمیم

کابل

مقابل مسجد ابوبکر صدیق رض

 رحمان مینه

 

784288510

رسول خان

کابل

مرکز تجارتی چهاردهی

 کمپنی

 

784760908

میر محمد افضل

کابل

سرک بوستان

 خیرخانه

 

784840760

محمد عمر

کابل

پهلوی هوتل ارگ

 سه راهی خواجه بغرا

 

784995633

پامیر

کابل

مقابل شفاخانه آریانا

 سرای شمالی

 

785954004

حبیب الله

کابل

بلاک 8، مقابل پسته خانه

 احمد شاه بابا مینه

 

785969562

رابین

کابل

مرکز تجارتی آمو

 لیسۀ مریم

 

788080546

بریالی

کابل

پهلوی مکتب چهارقلعه

 چهارقلعه

 

788677094

اجمل ریحان

 

مارکیت لوگر پکتیا، سرک نو

 کارته نو

 

788796887

عزم الدین

کابل

سرک عمومی

 چهارقلعه پایین

 

789686080

حسین

کابل

لوگر درملتون

 کارته نو

 

 

مراکز فروش و خدمات

شمارۀ تماس 

مسئول

ولایت

آدرس

نمایندگی

شماره

785301020

فرهاد

کندهار

چوک مددی

 کندهار

1

785301020

فرهاد

کندهار

حصۀ اول عینو مینه

 کندهار

2

788607038

ماروف خواجه زاده

هرات

شهرک جبرئیل

 هرات

3

788607038

ماروف خواجه زاده

هرات

چهارراهی بیکر آباد

 هرات

4

789501900

محمد نظر نیازی

ننگرهار

اسپین غرتاور، چوک تلاشی

 ننگرهار

5

789501900

محمد نظر نیازی

ننگرهار

مارکیت خودنظر، مقابل باغ سراج الامارت

 ننگرهار

6

780808580

اسد الله

بلخ

نور مارکیت، گذر سه دوکان

 بلخ

7

781629388

رامین

بلخ

دروازۀ شادیان، رستۀ زرگری ها، جنوب روضه

 بلخ

8

730000730

یما عرب

کابل

شهرنو، نزدیک دفتر مرکزی اتصالات

 کابل

9

730000730

یما عرب

کابل

شاه شهید

 کابل

10

730000730

یما عرب

کابل

ارزان قیمت

 کابل

11

730000730

یما عرب

کابل

پلچرخی

 کابل

12

730000730

یما عرب

کابل

دشت برچی

 کابل

13

788883082

شاد کام

کندز

چوک کندز

 کندز

14

 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp